Întrebări? Sunați-ne acum la 0268 272 300

Termeni și Condiții

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.multitech.ro.

Dacă nu acceptați termenii și condițiile statuate în acest document, nu veți accesa și nu veți folosi site-ul și informațiile oferite prin intermediul lui. Prin termenul “utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site. Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea SC Multi Development SRL. Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site este deținut de SC Multi Development SRL. Utilizatorii care reproduc sau modifică materilele de pe acest site vor suporta consecințele conform legilor României și Tratatelor internaționale cu privire la drepturile de autor. Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

Denumirea și logo-ul Multitech sunt mărci înregistrate Multi Development SRL.

1. Reguli de Utilizare

Nu veți accesa site-ul pentru a transmite, distruge sau reproduce materialul prezent pe site, violând legile în vigoare sau încâlcând dreptul de autor, de marcă sau dreptul de proprietate intelectuală.

2. Dreptul de Autor

Drept de autor Copyright © SC Multi Development SRL. Toate drepturile rezervate. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile, sunetul, software-ul și alte materiale din aceast site sunt în proprietatea SC Multi Development SRL, sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului respectiv.

Aveți permisiunea de a parcurge aceast site și de a reproduce extracte prin tipărire, descărcare pe un mediu de stocare (hard-disk), și distribuire la alții, insă în toate cazurile doar pentru scopuri informaționale, și cu condiția ca în toate aceste reproduceri să apară anunțul referitor la dreptul de autor menționat mai sus. Nici o reproducere sau parte a site-ului nu poate fi vandută sau distribuită pentru căștig comercial și nici nu poate fi modificată sau încorporată în nici o altă lucrare sau publicație, indiferent dacă sunt pe hârtie sau în format electronic, și nici nu pot fi transmise câtre nici o altă pagină de Internet. Nu se acordă nici o altă licență sau drept.

3. Modificări

SC Multi Development SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, sau la orice interval de timp, sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. SC Multi Development SRL nu este răspunzatoare față de utilizator sau orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru orice modificare a conținutul site-ului. SC Multi Development SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice pe acest site și nu au caracter retroactiv.

4. Absolivrea de Răspundere

Prin folosirea acestui site, declarați în mod expres și implicit că ințelegeți și că sunteți de acord cu următoarele:

  • Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere.
  • Orice material descărcat sau obținut în orice fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului se află astfel la discreția utilizatorului și poate fi folosit doar pe riscul propriu. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date ce ar putea rezulta din descărcarea conținutului site-ului.
  • Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de pe site-ul www.multitech.ro, sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu va crea o garanție care nu este stipulată expres în Termenii și Condițiile de utilizare.

5. Limitări ale Răspunderii

SC Multi Development SRL nu va fi răspunzatoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube pentru pierderi de profit, date sau alte pierderi intangibile sau icomensurabile, rezultănd din: utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului; acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului; sau orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Nu suntem responsabili pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său. În nici un caz SC Multi Development SRL nu va fi responsabilă pentru orice fel de pagube ale utilizatorilor sau ale sistemelor de calcul.

Folosirea acestui site se face sub imperiul acestor reguli iar utilizatorul îi acceptă implicit prin contactarea și folosirea site-ului.

Data ultimei actualizări: 23.02.2015

Back to Top