Certificări pentru susținerea performanței

Operăm noi sisteme de management bazate pe standarde în domenii solicitate de clienţi sau identificate ca fiind necesare de administratorii organizaţiei. Din luna Noiembrie 2015, suplimentar la Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001, am ales să operăm şi alte sisteme profesionale de management bazate pe standarde. Acestea sunt:

ISO 9001:2008 – Sistemul de Management al Calității
Standardul ISO 9001:2008 stabileşte cerinţele pentru sistemul de management al organizațiilor care doresc să își demonstreze abilitatea de a furniza constant un produs sau serviciu atât conform cerinţelor clienţilor, cât şi prevederilor legale şi care vizează creşterea satisfacţiei clienţilor – prin aplicarea efectivă a sistemului, inclusiv a îmbunătăţirii continue a proceselor. Descărcare certificat →

ISO 14001:2004 – Sistemul de Management de Mediu
Standardul ISO 14001:2004 stabilește cadrul și criteriile pe care organizațiile le pot urma pentru a avea un sistem eficient de management al mediului. Implementarea standardului ISO14001:2004 asigură părțile implicate (parteneri, instituții, autorități), că impactul organizației asupra mediului este măsurat și îmbunătățit constant. Descărcare certificat →

OHSAS 18001 – Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale
Standardul OHSAS 18001 se adresează organizațiilor care doresc să își demonstreze preocuparea pentru sănătatea şi siguranţa angajaților, prin minimalizarea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională, pentru îmbunătăţirea unui sistem de management privind SSM și pentru creşterea siguranţei în raport cu managementul riscului. Descărcare certificat →

SRM 8000 – Sistemul de Management de Responsabilitate Socială
Standardul SRM 8000 (echivalent SA 8000:2008) a fost creat din scopul de a îmbunătăți condițiile de muncă din întreaga lume. Această intenție a direcționat organizațiile spre a-și îmbunătăți și demonstra responsabilitatea socială corporativă (Corporate Social Responsibility – CSR) în ceea ce privește drepturile umane fundamentale de la locul de muncă. Descărcare certificat →